Krzysztof Piotr Zaremba

Ur. 12 grudnia 1972 r. w Szczecinie. Szczecinianin. W 1997 r. ukończył studia na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego – specjalizacja Integracja Europejska.

W latach 1998-2001 radny Rady Miasta Szczecina. W latach 2001-2007 Poseł na Sejm RP.

W latach 2007-2011 Senator RP  z najwyższym poparciem w historii regionu zachodniopomorskiego –204 tys. głosów.

W Sejmie RP był członkiem Komisji Europejskiej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Skarbu Państwa, Komisji Mniejszości Narodowych i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Obrony Narodowej. Pełnił również funkcję Sekretarza Sejmu.

W Senacie RP był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz wiceprzewodniczącym Komisji Obrony

Narodowej. Od roku 2000 członek obserwator OBWE – obserwator wielu misji m.in. na Ukrainie, Bośni i Hercegowinie, Rosji czy Macedonii.

Członek Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE i Rady Europy do 2009 roku. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego polskiej delegacji do Rady Europy.

 

Wnuk pierwszego polskiego Prezydenta Szczecina prof. Piotra Zaremby oraz spawacza ze Stoczni Remontowej „GRYFIA” Bogdana Sapiechy. Zaangażowany od roku 2002 w obronę i pomoc dla Stoczni Szczecińskiej i stoczniowców. Jako przewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego aktywnie i skutecznie działał na rzecz budowy gazoportu w Świnoujściu. Przed objęciem funkcji parlamentarnych pracował jako spec. ds. marketingu w firmach: samochodowej, energetycznej i portowej. Aktualnie pracuje w jednej ze spółek portowych, jako specjalista ds. marketingu.

W proteście przeciwko biernej polityce polskiego rządu, która doprowadziła do likwidacji polskich stoczni, w kwietniu 2009 roku opuścił PO, której był członkiem założycielem.

Posiada duże doświadczenie w kwestiach międzynarodowych oraz liczne kontakty w Europie i USA.

W wyborach samorządowych w 2014 r. uzyskał drugi wynik w województwie zachodniopomorskim i został radnym Sejmiku województwa. Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej w Sejmiku województwa.

Obecnie poseł na Sejm Rzeczypospolitej VIII kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przynależy także do Komisji Obrony Narodowej w tym do Podkomisji stałej ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Ponadto przynależy do Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego.

Żonaty, szczęśliwy tata 13 letniej córeczki Marianki i 8 letniego synka Maurycego. Biegle włada jęz. angielskim i rosyjskim. Pasjonat starych samochodów. Bierze udział w polskich i międzynarodowych rajdach pojazdów historycznych, startując na Polskim Fiacie 125p AKROPOLIS. Miłośnik lotnictwa (modelarz redukcyjny) oraz literatury historycznej.