Spotkanie z mieszkańcami w Przelewicach (zdjęcia)
22 maja 2019
PiS: Europa silna rodziną albo Europa ogarnięta polityką gender
24 maja 2019

Spotkanie z mieszkańcami Chojny (zdjęcia)