Spotkanie z mieszkańcami Dołuj (zdjęcia)
21 maja 2019
Spotkanie z mieszkańcami Chojny (zdjęcia)
23 maja 2019

Spotkanie z mieszkańcami w Przelewicach (zdjęcia)