Zaremba zarzuca Obryckiemu, że sprzyja niemieckim interesom
9 października 2019
PODZIĘKOWANIA
15 października 2019

W Szczecinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania czeków na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.