Sprawdzą, czy Zaremba miał rację
3 stycznia 2018
Joachim Brudziński został nowym Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
9 stycznia 2018

Zarząd województwa na celowniku prokuratury

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz wicemarszałek Jarosław Rzepa na celowniku Prokuratury Krajowej.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez zarząd województwa w związku z tak zwaną “aferą melioracyjną”. Zawiadomienie przed miesiącem złożył do prokuratury zachodniopomorski poseł Krzysztof Zaremba z Prawa i Sprawiedliwości.

Aldona Lema z Prokuratury Krajowej w Szczecinie potwierdziła nam oficjalnie informację o wszczęciu postępowania. – Prokurator przeprowadził czynności sprawdzające, które uprawdopodobniły podejrzenie popełnienia przestępstwa. Przedmiotem tego postępowania jest niedopełnienie obowiązku z treści ustawy o samorządzie województwa przez funkcjonariuszy publicznych. Przez sprawowanie niewłaściwego nadzoru Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie – mówi Lema.

W środę po południu biuro prasowe urzędu marszałkowskiego przesłało do naszej redakcji oświadczenie w sprawie wszczęcia śledztwa. Czytamy w nim: “W zawiadomieniu do prokuratury politycy PiS nie wskazali żadnych nowych okoliczności, które uzasadniałyby tezę o braku nadzoru. Pomimo tego śledztwo zostało wszczęte” . Dalej czytamy: “W normalnych okolicznościach funkcjonowania apolitycznej prokuratury taki stan rzeczy budziłby zdziwienie, ale w obecnej sytuacji decyzja prokuratury nie jest zaskoczeniem. Aktualnie wszczynane są wszystkie sprawy zgłaszane z inspiracji polityków PiS” .

Urzędnicy przypominają też, że wszystkie kontrole przeprowadzane w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych kończyły się pozytywną opinią, nieprawidłowości wykryły dopiero służby specjalne.

Z ustaleń Prokuratury Krajowej wynika, że w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie działała zorganizowana grupa przestępcza, założona przez szefa tej jednostki Tomasza P. Skutek działań grupy to ponad 100 ustawionych przetargów na kwotę 600 milionów złotych. Nadzór nad jednostką sprawował marszałek województwa Olgierd Geblewicz i jego zastępca Jarosław Rzepa.

 

Źródło: www.radioszczecin.pl